TẦM NHÌN:

Trở thành Công ty chuyên nghiên cứu và bào chế các sản phẩm Dược Phẩm chất lượng cao uy tín hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH
Đóng góp vào việc phát triển các giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng
Đóng góp vào việc bảo vệ môi trường xanh Việt nam thông qua các hoạt động xã hội
Đóng góp vào việc phát triển kinh tế Việt nam thông qua hoạt động SXKD minh bạch, chuẩn mực

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Sản phẩm chất lượng cao, an toàn và hiệu quả: Với tiêu chí “ Chất lượng làm nên thương hiệu”
Cộng hưởng giá trị cho khách hàng, nhân viên công ty và xã hội
Hợp tác và chia sẻ