Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

1, Đổi hàng :

Tất cả hàng hóa mua tại Duchung.com.vn đều có thể đổi sang một chủng loại hàng hóa khác ngang giá hoặc giá cao hơn trong vòng một tuần. Trong trường hợp hàng hóa trao đổi có giá thấp hơn, khách hàng phải mua tăng số lượng hàng để bù đắp vào mức chênh lệch giá. Tất cả hành hóa muốn trao đổi phải còn nguyên hộp, nguyên tem, hoặc ny-lông đảm bảo và có hóa đơn bán hàng đi kèm.

2, Trả hàng :

Tất cả hàng hóa mua tại Duchung.com.vn đều có thể trả lại trong vòng một tuần với điều kiện hàng hóa đó có hóa đơn bán hàng của Duchung.com.vn, hàng hóa chưa bị mở hộp, và còn nguyên tem hoặc ny-lông bảo đảm.

3, Hoàn Tiền :

Khách hàng được hoàn tiền 100% nếu lỗi phát sinh do phía Duchung.com.vn